REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA

INTERVENTNA SLUŽBA ZA OBMOČJE POMURJA

Interventna služba je od začetka februarja  organizirana pri Centru za socialno delo Gornja Radgona.

Izvaja naloge posredovanja v nujnih in neodložljivih primerih, kjer gre za:
·  mladoletnega otroka, ki je ogrožen, ostane brez staršev ipd.,
·  žrtev nasilja v družini,
·  osebo, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica in ostane brez  varstva in oskrbe,
·  starejšo osebo, ki je brez svojcev in se zaradi starostnih sprememb znajde v hudi stiski ali se izgubi.

Tem osebam se v okviru interventne službe nudi prva socialna pomoč in po potrebi namestitev v varno okolje.

Interventna služba se izvaja izven poslovnega časa Centrov za socialno delo, kar pomeni:
·   vsak ponedeljek, torek in četrtek od 15. ure do 7. ure zjutraj prihodnjega dne
·   vsako sredo od 17. ure do 7. ure zjutraj prihodnjega dne
·   vsak petek od 13. ure do ponedeljka do 7. ure zjutraj
·   vse dela proste dni in praznike
·   vsakega 24. ter 31. decembra od 13. ure do 7. ure zjutraj prvega naslednjega delovnega dne
Ker interventna služba izvaja le zgoraj navedene naloge v nujnih primerih, je predvideno, da posreduje na pobudo policije. Če druge službe ugotovijo potrebo po vključevanju interventne službe, se obrnejo na policijo, ki pokliče strokovno delavko oz. strokovnega delavca v stalni pripravljenosti. Telefonska številka interventne službe ni namenjena neposredno uporabnikom in ni javna.