JAVNA POOBLASTILA

Javna pooblastila, ki jih izvajamo centri za socialno delo so:

VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

Statusna razmerja

Dovolitev sklenitve zakonske zveze osebi, ki še ni stara 18 let
Dovolitev sklenitve zakonske zveze iz drugih razlogov
Družinsko in/ali partnersko svetovanje – urejanje odnosov v družini
Svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze
Predhodno družinsko posredovanje
Ugotavljanje obstoja zunaj zakonske skupnosti
Razmerja med starši in otroki

Urejanje starševstva

Priznanje očetovstva/materinstva in izpodbijanje očetovstva/materinstva
Pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih
Odločanje o odtujitvi oz. obremenitvi otrokovega premoženja
Izvrševanje starševske skrbi

Pomoč pri sklenitvi sporazuma v sporih, če si starši niso enotni pri izpolnjevanju starševske skrbi
Predlog sodišču za podaljšanje starševske skrbi staršem čez otrokovo polnoletnost ali predlog za prenehanje podaljšanja
Predlog sodišču za pridobitev poslovne sposobnosti
Predlog sodišču za odvzem/vrnitev starševske skrbi staršem
Posebno varstvo otrok in mladostnikov

Ukrepi CSD za varstvo otrok

Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi
Odvzem otroka
Oddaja otroka v zavod/prenehanje ukrepa
Varstvo otrokovih premoženjskih koristi
Rejništvo
Skrbništvo nad otroki
Posvojitve
Obravnava otrok in mladoletnikov

Obravnava otrok in mladoletnikov zunaj sodnega postopka
Odloženi pregon
Obravnava mladoletnika v predkazenskem postopku
Obravnava mladoletnika v kazenskem postopku in v postopku o prekršku
Vzgojni ukrepi po Kazenskem zakoniku
Namestitev mladoletnika v mladoletniški zapor
Vzgojni ukrepi po Zakonu o prekrških