STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI

Starševsko varstvo

Starševski dopust in starševsko nadomestilo

Porodniški dopust, porodniško nadomestilo
Očetovski dopust, očetovsko nadomestilo
Dopust za nego in varstvo otroka, nadomestilo za nego in varstvo otroka
Posvojiteljski dopust, posvojiteljsko nadomestilo
Pravice iz naslova krajšega delovnega časa
Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost
Pravica do plačila prispevkov za socialno varnosti pri negi in varstvu dveh otrok
Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok
Družinski prejemki

Starševski dodatek
Pomoč ob rojstvu otroka
Otroški dodatek
Dodatek za veliko družino
Dodatek za nego otroka
Delno plačilo za izgubljeni dohodek