REGIJSKA SLUŽBA ZA KOORDINACIJO IN POMOČ ŽRTVAM NASILJA V DRUŽINI

Deluje na območju celotne Pomurske regije in zajema štiri centre za socialno delo: CSD Gornja Radgona, CSD Lendava, CSD Ljutomer, CSD Murska Sobota.

Delovne naloge koordinatorja

Najpomembnejše delovne naloge koordinatorja so prispevati k večji usklajenosti postopkov in krepitvi sodelovanja med različnimi institucijami in organizacijami, ki se vključujejo v obravnavo nasilja v družini. Delo je usmerjeno v organiziranje in razvijanje mreže pomoči vsem, ki preživljajo nasilje, s poudarkom na najranljiveših skupinah kot so otroci, ženske, starejši in invalidi. Naloge zajemajo tudi nudenje suporta strokovnim delavcem, senzibiliziranje strokovne in laične javnosti o problematiki nasilja, spremljanje in analiziranje stanja na področju nasilja v regiji.

Cilj je ustvariti učinkovito mrežo pomoči vsem, ki preživljajo nasilje in zagotoviti ustrezno pomoč povzročiteljem nasilja.