VARSTVO ODRASLIH

Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj

Obravnava polnoletnih oseb v sodnem postopku
Pokazenska pomoč posamezniku in družini
Svetovanje
Pogojna obsodba z varstvenim nadzorom
Nadomestna kazen zapora
Priznanje statusa odrasle invalidne osebe

Postopek odločanja o statusu in pravicah
Vključitev v vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
Pravica do izbire družinskega pomočnika
Institucionalno varstvo v drugi družini
Pravica gluhe osebe do tolmača
Skrbništvo

Predlog za odvzem/vrnitev poslovne sposobnosti
Imenovanje/razrešitev začasnega skrbnika
Imenovanje/razrešitev skrbnika
Neposredno izvajanje skrbniških nalog
Imenovanje/razrešitev skrbnika za poseben primer
Uporabniki s težavami v duševnem zdravju

Obravnava obvestila o uvedbi postopka o pridržanju oseb v zdravstvenih organizacijah
Obravnava po Zakonu o duševnem zdravju