DODATNI PROGRAMI

After a long session discussing the law, you can relax by playing casino games online. Visit the best online casino to play the games.

PROGRAM: REJNIŠKA DRUŽINA – NADOMESTNA, DRUGAČNA IN POSEBNA

Dopolnilni program na področju izvajanja rejništva je namenjen rejniškim družinam in rejencem. Izvaja se v skupinski obliki ( predavanja, diskusije, druženja..) z naslednjimi cilji:

•  odpiranje možnosti rejniškim družinam za komunikacijo,

•  razbremenjevanje družin in izmenjava medsebojnih izkušenj,

•  pridobivanje odgovorov, kadar gre za specifična vprašanja vzgoje in skrbi za otroke,

•  širitev socialne mreže rejniškim družinam znotraj katere imajo raznotere možnosti za pomoč pri vzgoji in oskrbi rejencev,

•  seznanjanje rejniških družin z zakonodajo, ki velja na tem področju,

•  druženje rejencev in rejniških družin.

Program se izvaja s sofinanciranjem lokalnih skupnosti in donatorjev.