NALOCE CENTRA KOT KOORDINATORJA

NALOCE CENTRA KOT KOORDINATORJA V LOKALNI MREŽI PLURALNIH PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
CENTER ZA SOCIALNO DELO V VLOGI KOORDINATORJA V LOKALNI MREŽI PLURALNIH PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

Naloge centra za socialno delo v vlogi koordinatorja v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva:

•  koordinacija v pluralni mreži na ravni storitev, ki vključuje posredovanje informacij, usmerjanje uporabnikov v pluralne programe pomoči in načrtovanje podpore ter skrbi,

•  koordinacija v pluralni mreži na ravni razvijanja skupnosti, ki vključuje vzpostavitev informacijskega polja o potrebah in ponudbi storitev v lokalni skupnosti, ustvarjanje pogojev za pluralno definiranje socialnovarstvenih potreb in prioritet v lokalni skupnosti, obveščanje in ozaveščanje javnosti v lokalni skupnosti,

•  povezovanje sistema na lokalni ravni, ki vključuje organizacijo in koordinacijo skupnostnih strokovnih skupin za posamezna problemska področja in povezovanje izvajalcev ter programov

•  spodbujanje novih programov, ki vključuje pobude za razvoj novih programov in sodelovanje pri načrtovanju in razvijanju novih programov,

•  organizacija strokovne podpore izvajalcem iz nevladnega in zasebnega sektorja, ki vključuje pomoč pri načrtovanju programov, skrb za uveljavljanje etike in strokovnih norm ter vrednot, sodelovanje pri evalvaciji programov in podporo v kriznih obdobjih razvoja programov.

 

Posted by: admin on