SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

PRVA SOCIALNA POMOČ

Storitev Prve socialne pomoči lahko izberete:
•  če ste na centru za socialno delo prvič in potrebujete pomoč pri rešitvi svoje težave ali stiske,
•  potrebujete informacije o tem KDO, KJE, in na KAKŠEN način še lahko pripomore k rešitvi te. Storitev Prva socialna pomoči vam nudi:
•  pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske ali težave,
•  pomoč pri oceni možnih rešitev,
•  seznanitev upravičenca o možnih oblikah socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev in dajatev,
•  seznanitev upravičenca o mreži in programih izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve in dajatve, •  pomoč pri izbiri storitve in sprejem nadaljnjih aktivnosti.

Upravičenec do storitve Prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za storitev:
•  odloči prostovoljno,
•  sprejme storitev, ki se je pričela na pobudo upravičenih predlagateljev,
•  pristane na storitev, ki se je pričela po uradni dolžnosti ali na osnovi pooblastil organov in zavodov, ki so ugotovili socialno ogroženost upravičenca.
Storitev Prva socialna pomoč je osrednja socialnovarstvena storitev na centru. Osrednjega pomena je tudi njena dostopnost upravičencem, ki se znajdejo v socialni stiski in iščejo pomoč pri izhodu iz nje. Upravičencem je v nujnih primerih dostopna ves poslovni čas centra. Izvaja se v obliki enega ali več usmerjenih razgovorov in sicer z namenom skupne definicije problema in iskanja možnih rešitev.

Posted by: admin on